Porozumienie o współpracy z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej

Dnia 4 czerwca 2022 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych. PTEiBS reprezentował Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu, natomiast UTH JM dr Justyna Żylińska – Rektor Uczelni. Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-dydaktyczna i organizacyjna, w tym: wspólne badania naukowe, opracowywanie wniosków grantowych, upowszechnianie wyników badań poprzez wspólne seminaria, konferencje i publikacje naukowe, wykorzystanie zaplecza naukowo-badawczego, wymianę materiałów naukowych oraz pracowników naukowych, stypendystów i praktykantów realizujących prace naukowe i w zakresie dydaktyki (studia podyplomowe).

Kontakt z nami