Międzynarodowa konferencja naukowa: Konwojowanie i doprowadzenie osób – doświadczenia podmiotów bezpieczeństwa

Szanowni Państwo!

Dnia 13 października 2022 r. w kampusie mundurowym SWWS w Kaliszu – z inicjatywy Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości – odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt.: Konwojowanie i doprowadzenie osób – doświadczenia podmiotów bezpieczeństwa. 
Konferencja umożliwiła prezentację wyników badań oraz zainicjowała debatę dotyczącą kształtowania efektywnego, zintegrowanego i odpornego na współczesne zagrożenia systemu bezpieczeństwa państwa.
Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych reprezentowali:
Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu,
Wiesław Zawadzki – Sekretarz Zarządu,
Tomasz Kośmider – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa,
Mariusz Kuryłowicz – Dyrektor Biura Penitencjarystyki.

Kontakt z nami