Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości

Szanowni Państwo!

Dnia 13 października 2022 roku w Kaliszu zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości
                                                                                                                                                                              
Podpisy na Porozumieniu złożyli:
– Prezes Zarządu PTEiBS – Pan Krzysztof Konopka,
– Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości – Pan gen. dr Marcin Strzelec. 
                                                                                                                                                                                
Przedmiotem Porozumienia jest współpraca naukowo-techniczna i organizacyjna oraz wymiana wiedzy, a także doświadczeń pomiędzy SWWS a PTEiBS.

Kontakt z nami