Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a Stowarzyszeniem Patriotyczno-Edukacyjnym „Pamięć”

Szanowni Państwo!

Dnia 8 listopada 2022 roku w Zielonce Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych podpisało Porozumienie o współpracy naukowo-technicznej i organizacyjnej z Stowarzyszenie Patriotyczno-Edukacyjne „Pamięć”
Podpisy na Porozumieniu złożyli:
– Prezes Zarządu SPE – Pan Jarosław Dąbrowski,
– Wiceprezes Zarządu SPE – Pan Karol Karwacki,
– Prezes Zarządu PTEiBS – Pan Krzysztof Konopka. 
Porozumienie ma stanowić gwarancję wymiany wzajemnej wiedzy i doświadczeń zawodowych oraz wsparcie podejmowanych przedsięwzięć, projektów i inicjatyw. 

Kontakt z nami