Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a Specjalistyczną Grupa Poszukiwawczo-Dochodzeniowa

Szanowni Państwo!

Dnia 11 maja 2023 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a Towarzystwem Konsultantów Polskich®.
To organizacja, która skupia konsultantów ze wszystkich dziedzin. Współpracuje z ekspertami ze środowisk naukowo-technicznych różnych specjalności, w tym ze specjalistami o najwyższych naukowych i praktycznych kwalifikacjach.
Przedmiotem Porozumienia jest współpraca naukowo-techniczna i organizacyjna oraz wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami. 

Kontakt z nami