Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo!

Dnia 22 grudnia 2022 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. 
Przedmiotowy dokument podpisany został przez Pana Krzysztofa Konopkę – Prezesa Zarządu PTEiBS i Pana Mariusza Haładyja – Prezesa Prokuratorii Generalnej. 
Na mocy porozumienia Strony wyrażają wolę współpracy i wzajemnego wspierania w realizacji ustawowych zadań, w tym dotyczących działalności szkoleniowej i dydaktycznej. Współpraca może obejmować:
– przedstawianie propozycji programów i tematów szkoleń, konferencji, seminariów i innych wydarzeń związanych z działalnością szkoleniową,
– współpracę w zakresie realizacji przedsięwzięć naukowych, w szczególności konferencji naukowych i szkoleń,
– propagowanie przez PTEiBS informacji o konkursach i konferencjach organizowanych przez Prokuratorię Generalną. 
Uroczysta wymiana podpisanych porozumień nastąpiła w dniu 30 grudnia 2022 r. przy udziale dr. hab. Jana Podkowika – Radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontakt z nami