Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a OSP Rudzienko

Szanowni Państwo!

Dnia 6 marca 2023 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a OSP Rudzienko. Przedmiotowy dokument podpisany został przez Pana Wiceprezesa Naczelnika Henryka Kosima oraz Pana Prezesa Zarządu PTEiBS Krzysztofa Konopkę. Na mocy porozumienia Strony wyrażają wolę współpracy naukowo-technicznej i organizacyjnej, wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami oraz wzajemnego wspierania swoich projektów. 

Kontakt z nami