Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a OSP Stare Bielsko

Szanowni Państwo,

dnia 14 września 2023 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a Ochotniczą Strażą Pożarną Stare Bielsko OSP Stare Bielsko.
Strony reprezentowali Pan dr Krzysztof Konopka i Pan Łukasz Łaciok.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-techniczna i organizacyjna oraz wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami.

Kontakt z nami