Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a IPA Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka

Szanowni Państwo,

w dniu 9 września 2023 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy IPA Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych.
Strony reprezentowali:
– Prezes Zarządu PTEiBS – Pan dr Krzysztof Konopka oraz
– Prezes IPA Sekcja Polska Podlaska Grupa Wojewódzka – Pan Dariusz Kuzia wraz z Przewodniczącym Regionu Łomża – Panem Mariuszem Kozikowskim. 
Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-techniczna i organizacyjna oraz wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami. 
Dodatkowo symbolem nawiązania współpracy stały się pinsy Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych wręczone podczas spotkania Prezesowi IPA PGW i Zastępcy Sekretarza IPA PGW oraz naszywka IPA PGW Region Łomża przekazana Prezesowi Zarządu PTEiBS.

Kontakt z nami