Porozumienie pomiędzy Zarządem Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Stołecznej Policji a Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych
Szanowni Państwo!
Z radością informujemy, że dnia 11 października 2022 roku Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych – Pan Krzysztof Konopka – odebrał z rąk Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Stołecznej Policji – Pana mł. insp. dr. Mirosława Bednarskiego – Medal I klasy za zasługi dla NSZZ Policjantów KSP. 
Uroczyste spotkanie stało się również okazją do podpisania Porozumienia dotyczącego współpracy naukowo-technicznej i organizacyjnej oraz wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy ZW NSZZP KSP a PTEiBS.

Kontakt z nami