Podziękowania za Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2023 Roku
Szanowni Państwo,
Pragniemy z radością poinformować, że na ręce Pana Krzysztofa Konopki – Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych wpłynęły Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2023 Roku od:
– dr hab. Małgorzaty Manowskiej – Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
– gen. insp. Jarosława Szymczyka – Komendanta Głównego Policji,
– nadinsp. dr hab. Iwony Klonowskiej – Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
– dr hab. Magdaleny Sitek – Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi,
– dr Justyny Żylińskiej – Rektora Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej,
– insp. dr. Andrzeja Żylińskiego – Zastępcy Komendanta – Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
– insp. dr Anety Pawlińskiej – Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
– insp. dr n. med. Danuty Ulewicz – Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
– dr. Mariusza Filipka – Współzałożyciela Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński,
– insp. Agnieszki Leśniewskiej – Kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
– płk. SOP Radosława Jaworskiego – Komendanta Służby Ochrony Państwa, 
– podinsp. Karoliny Karwowskiej – p.o. Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
– Arkadiusza Łapkiewicza – Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych,
– Anny Gruszczyńskiej – Kanclerza Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej,
– Magdaleny Ejsmont – Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy,
– Anny Bączkowskiej – Przewodniczącego Zarządu Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Regionu Pałac Mostowskich IPA,
– Jarosława Dąbrowskiego – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Patriotyczno-Edukacyjnego „Pamięć”,
Mateusza Górskiego – Redaktora Naczelnego „Wspólnota Mieszkaniowa”,
– Huberta Dąbrowskiego – Właściciela Biura Rachunkowego.
Życzymy Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2023 Roku.

Kontakt z nami