Podziękowania dla Prezesa Zarządu PTEiBS od Władz Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że na ręce Prezesa Zarządu PTEiBS – Pana Krzysztofa Konopki złożone zostały podziękowania Władz Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie za zaangażowanie i pozytywne słowa na temat Uczelni podczas wizytacji Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Finanse i rachunkowość. 

Kontakt z nami