Nadzwyczajne Walne Zebranie PTEiBS

Na podstawie § 25 ust. 8 pkt 1 Statutu Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2022 r., Zarząd PTEiBS uchwałą Nr 4/2022 z dnia 12 września 2022 r. podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian w Statucie PTEiBS, które odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. o godz. 20.00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wszyscy członkowie PTEiBS otrzymali w dniu 12 września 2022 r. w formie mailowej proponowane zmiany Statutu PTEiBS wraz z linkiem do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Categories: Wiadomości
Polub

Kontakt z nami