Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTEiBS

Na podstawie § 25 ust. 8 pkt 1 Statutu Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych z siedzibą w Warszawie z dnia 16 lutego 2022 r. Zarząd PTEiBS uchwałą Nr 3/2022 z dnia 27 maja 2022 r. podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sprawie powołania Skarbnika Zarządu, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 r. o godz. 20.00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Kontakt z nami