Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Integracja i edukacja dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy” z udziałem PTEiBS

Szanowni Państwo!

W dniach 9-10 marca 2023 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Integracja i edukacja dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy”, podczas której prelekcję na temat „Bezpieczeństwo tożsamości osobowej na podstawie dokumentów publicznych” wygłosił Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych – Pan Krzysztof Konopka. Wydarzenie stało się również okazją do zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza reprezentowaną w imieniu Jego Magnificencji Rektora prof. ucz. dr hab. Krzysztofa Rejmana przez dr Barbarę Czubę. Przedmiotowy dokument podpisany został przez Panią dr Barbarę Czubę – Dyrektora Instytutu Humanistycznego oraz Prezesa Zarządu PTEiBS Pana Krzysztofa Konopkę. Na mocy porozumienia Strony wyrażają wolę współpracy naukowo-technicznej i organizacyjnej, wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami oraz wzajemnego wspierania swoich projektów. 

Kontakt z nami