Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Nauki Medyczne w Służbie Wymiaru Sprawiedliwości i Organów Ścigania”

Szanowni Państwo,

Dnia 13 czerwca 2024 r. odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa zatytułowana „Nauki Medyczne w Służbie Wymiaru Sprawiedliwości i Organów Ścigania” zorganizowana przez Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi.
Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych reprezentował Pan dr Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu PTEiBS. Konferencja zakończyła się uroczystym bankietem na którym w środowisku prawników, lekarzy i sędziów rozmawiano o pozycji oraz roli biegłego sądowego w systemie wymiaru sprawiedliwości.
Dziękujemy Pani dr n. med. Agacie Michalskiej Dyrektorowi Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi będącemu partnerem PTEiBS za organizację przedmiotowego wydarzenia i życzymy dalszych sukcesów.

Kontakt z nami