Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej

Dnia 5 października 2022 roku w Kampusie Jutrzenki Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023.
Podczas uroczystości Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych reprezentowane było przez Pana Krzysztofa Konopkę – Prezesa Zarządu PTEiBS, Pana prof. dr. hab. Tomasza Kośmidra – Dyrektora Biura Bezpieczeństwa PTEiBS oraz Pana dr. Mirosława Bednarskiego – Dyrektora Biura Prawnego PTEiBS.
Władzom Uczelni serdecznie dziękujemy za zaproszenie, a wszystkim Studentom życzymy wie lu sukcesów i osiągnięć naukowych oraz wytrwałości w dążeniu do pogłębiania swojej wiedzy.

Kontakt z nami