Dla kandydata

DLA KANDYDATA:

Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych należy:

1)           wypełnić deklarację członkowską,

2)           opłacić składkę członkowską, która wynosi 120 zł rocznie.

Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z instrukcją:

 

 1. Deklaracja członkowska może zostać złożona lub przesłana w formie papierowej na adres PTEiBS albo on-line przy pomocy formularza na stronie pteibs.pl.
 2. Prawidłowe wypełnienie deklaracji warunkuje jej rozpatrzenie.
 3. Gdy deklaracja sporządzana jest odręcznie, prosimy o stosowanie drukowanych liter oraz używanie czarnego lub niebieskiego tuszu.
 4. Deklaracja uzupełniona w wersji elektronicznej powinna zostać wydrukowana i złożona lub przesłana do PTEIBS. W przypadku problemów z wypełnieniem deklaracji on-line lub jej wydrukiem prosimy o przesłanie pliku na adres biuro@pteibs.pl.
 5. Istotnym jest podanie adresu korespondencyjnego. Sugerujemy podawanie adresu domowego, co pozwoli uniknąć problemów przy zmianie miejsca pracy.
 6. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne wpisanie danych teleadresowych.
 7. Podanie tytułu naukowego pozwoli na odpowiednie adresowanie korespondencji.
 8. Wypełnienie deklaracji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  i potwierdzenie zapoznania się ze statutem Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych. Aktualny statut PTEiBS można pobrać ze strony internetowej stowarzyszenia. W przypadku problemów przekażemy statut na wskazany adres mailowy. Członkowie PTEiBS zobowiązani są do przestrzegania Statutu.
 9. Konieczne jest podpisanie deklaracji członkowskiej i wpisanie daty jej podpisania.
 10. Do uzupełnionej deklaracji należy dołączyć zdjęcie.

PROCEDURA PRZYJĘCIA

 1. Deklaracja członkowska jest rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Zarządu PTEiBS.
 2. O przyjęciu w poczet członków kandydat zostanie poinformowany pocztą elektroniczną
  i wymieniony na najbliższym posiedzeniu PTEiBS.
 3. Formalne przyjęcie następuje po przesłaniu lub złożeniu prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej i wpłaceniu pierwszej składki członkowskiej.
 4. W przypadku pytań lub wątpliwości przy wypełnianiu formularza prosimy o kontakt mailowy (biuro@pteibs.pl) lub osobisty (na posiedzeniach PTEiBS) z Sekretarzem Zarządu PTEiBS.

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA

Członek Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych ma prawo do:

1)           bezpłatnego udziału w Uroczystościach, Spotkaniach, Seminariach, Konferencjach, Sympozjach, Prelekcjach i Warsztatach organizowanych przez PTEiBS,

2)           bezpłatnego udziału w Konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez partnerów PTEiBS po uzyskaniu zgody zarządu PTEiBS,

3)           bezpłatnego publikowania artykułów w punktowanych czasopismach naukowych, prowadzonych przez członków PTEiBS,

4)           bezpłatnych porad prawnych i specjalistycznych od innych członków PTEiBS,

5)           bezpłatnego dostępu do materiałów konferencyjnych PTEiBS,

6)           bezpłatnego uzyskania zaświadczenia o działalności na rzecz PTEiBS,

7)           organizowania i prowadzenia odpłatnych szkoleń merytorycznych pod szyldem PTEiBS,

8)           sporządzania odpłatnych opinii eksperckich pod szyldem PTEiBS,

9)           wsparcia w podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych,

10)         wsparcia w odbyciu praktyk zawodowych,

11)         wsparcia w zaistnieniu na rynku pracy.

DLA KANDYDATA:
Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych należy:
1)           wypełnić deklarację członkowską,
2)           opłacić składkę członkowską, która wynosi 120 zł rocznie.
Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z instrukcją:
 1. Deklaracja członkowska może zostać złożona lub przesłana w formie papierowej na adres PTEiBS albo on-line przy pomocy formularza na stronie pteibs.pl.
 2. Prawidłowe wypełnienie deklaracji warunkuje jej rozpatrzenie.
 3. Gdy deklaracja sporządzana jest odręcznie, prosimy o stosowanie drukowanych liter oraz używanie czarnego lub niebieskiego tuszu.
 4. Deklaracja uzupełniona w wersji elektronicznej powinna zostać wydrukowana i złożona lub przesłana do PTEIBS. W przypadku problemów z wypełnieniem deklaracji on-line lub jej wydrukiem prosimy o przesłanie pliku na adres biuro@pteibs.pl.
 5. Istotnym jest podanie adresu korespondencyjnego. Sugerujemy podawanie adresu domowego, co pozwoli uniknąć problemów przy zmianie miejsca pracy.
 6. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne wpisanie danych teleadresowych.
 7. Podanie tytułu naukowego pozwoli na odpowiednie adresowanie korespondencji.
 8. Wypełnienie deklaracji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  i potwierdzenie zapoznania się ze statutem Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych. Aktualny statut PTEiBS można pobrać ze strony internetowej stowarzyszenia. W przypadku problemów przekażemy statut na wskazany adres mailowy. Członkowie PTEiBS zobowiązani są do przestrzegania Statutu.
 9. Konieczne jest podpisanie deklaracji członkowskiej i wpisanie daty jej podpisania.
 10. Do uzupełnionej deklaracji należy dołączyć zdjęcie.
PROCEDURA PRZYJĘCIA
 1. Deklaracja członkowska jest rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Zarządu PTEiBS.
 2. O przyjęciu w poczet członków kandydat zostanie poinformowany pocztą elektroniczną
  i wymieniony na najbliższym posiedzeniu PTEiBS.
 3. Formalne przyjęcie następuje po przesłaniu lub złożeniu prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej i wpłaceniu pierwszej składki członkowskiej.
 4. W przypadku pytań lub wątpliwości przy wypełnianiu formularza prosimy o kontakt mailowy (biuro@pteibs.pl) lub osobisty (na posiedzeniach PTEiBS) z Sekretarzem Zarządu PTEiBS.
KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA
Członek Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych ma prawo do:
1)           bezpłatnego udziału w Uroczystościach, Spotkaniach, Seminariach, Konferencjach, Sympozjach, Prelekcjach i Warsztatach organizowanych przez PTEiBS,
2)           bezpłatnego udziału w Konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez partnerów PTEiBS po uzyskaniu zgody zarządu PTEiBS,
3)           bezpłatnego publikowania artykułów w punktowanych czasopismach naukowych, prowadzonych przez członków PTEiBS,
4)           bezpłatnych porad prawnych i specjalistycznych od innych członków PTEiBS,
5)           bezpłatnego dostępu do materiałów konferencyjnych PTEiBS,
6)           bezpłatnego uzyskania zaświadczenia o działalności na rzecz PTEiBS,
7)           organizowania i prowadzenia odpłatnych szkoleń merytorycznych pod szyldem PTEiBS,
8)           sporządzania odpłatnych opinii eksperckich pod szyldem PTEiBS,
9)           wsparcia w podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych,
10)         wsparcia w odbyciu praktyk zawodowych,
11)         wsparcia w zaistnieniu na rynku pracy.

Kontakt z nami